نمایش «صدسال تنهایی»

١٧ فروردین‌ تا ٧ اردیبهشت: نمایش «صد سال تنهایی» نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی آتیلا پسیانی