نمایش جشن تولد خاله خانوم

نویسنده:حسینعلی عمادی - هادی کیانی
کارگردان:حسینعلی عمادی - هادی کیانی
تهیه کننده:حسینعلی عمادی - هادی کیانی
سال اجرا:۹۲
محل اجرا:سینما فرهنگ خمینی شهر
مدت اجرا:1سانس
تعداد تماشاگران:۸۰۰
بازیگران و عوامل اجرا:بازیگران : حسینعلی عمادی - هادی کیانی - مصطفی بهشتی